Punktacja

 

Aktualna punktacja kwartalnika

Czasopismo ujęte jest na liście krajowych czasopism punktowanych ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - artykuły zamieszczane w periodyku są premiowane przyznaniem 20 puntków.

 

Punktacja kwartalnika w latach 2010-2015

Data Typ Pozycja Segment Punkty
23-12-2015 Wykaz czasopism naukowych ogłaszany przez MNiSW 1897 B 10
13-07-2015 Korekta wykazu z 31-12-2014 2226 B 7
13-06-2015 Korekta wykazu z 31-12-2014 2226 B 7
13-05-2015 Korekta wykazu z 31-12-2014 2226 B 7
31-12-2014 Wykaz czasopism naukowych ogłaszany przez MNiSW 13222 B 7
17-12-2013 Wykaz czasopism naukowych ogłaszany przez MNiSW 2258 B 7
20-12-2012 Wykaz czasopism naukowych ogłaszany przez MNiSW 1551 B 5
06-11-2010 Wykaz czasopism naukowych ogłaszany przez MNiSW   B 6