Indeksowanie

Kwartalnk ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI jest indeksowany w następujących bazach danych:

  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • Index Copernicus International (IC Master Journals List)
  • BazEkon
  • EBSCO (Business Source Corporate Plus)
  • Google Scholar
  • EconPapers-RePEc
  • ERIH Plus
  • CEEOL
  • ProQuest