Świat Nieruchomości 2007 nr 3 (61) - SPIS TREŚCI

ZARZĄDZANIE

1. Katarzyna Kolud - Specyfikacja warunków świadczenia usługi outsourcingowej jako gwarant jej jakości w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi

FINANSE

2. Dariusz Piotrowski - Finansowanie projektów na rynku nieruchomości w krajach islamskich
3. Maciej Kaliski, Beata Trzaskuś-Żak - Kształtowanie cen gazu ziemnego w Polsce w 2007 roku

GOSPODARKA NIERUCHMOŚCIAMI

4. Małgorzata Uhruska - Identyfikacja możliwości kształtowania wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych
5. Bartłomiej Marona, Barbara Wojnar -Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

6. Katarzyna Kania - Sprawozdanie z /I Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości
7. Krzysztof Zima, Renata Kozik – Wiarygodność dewelopera
8. Katarzyna Kania - Międzynarodowe organizacje rynków nieruchomości
9. Natalia Małopolska - Rewitalizacja terenów przemysłowych na przykładzie inwestycji dewelopwerskiej Salwator City
10. Robert Borzym - Strategie marketingowe deweloperów. Produkt

 • Numer 114 (4/2020)
  114

 • Numer 113 (3/2020)
  113

 • Numer 112 (2/2020)
  112

 • Numer 111 (1/2020)
  111

 • Numer 110 (4/2019)
  110

 • Numer 109 (3/2019)
  109

 • Numer 108 (2/2019)
  108

 • Numer 107 (1/2019)
  107

 • Numer 106 (4/2018)

  106
 • Numer 105 (3/2018)

  105
 • Numer 104 (2/2018)

  104
 • Numer 103 (1/2018)

  103
 • Numer 102 (4/2017)

  102
 • Numer 101 (3/2017)

  101
 • Numer 100 (2/2017)

  100
 • Numer 99 (1/2017)

  99
 • Numer 98 (4/2016)

  98
 • Numer 97 (3/2016)

  97
 • Numer 96 (2/2016)

  96
 • Numer 95 (1/2016)

  95
 • Numer 94 (4/2015)

  94
 • Numer 93 (3/2015)

  93
 • Numer 92 (2/2015)

  92
 • Numer 91 (1/2015)

  91
 • Numer 90 (4/2014)

  90
 • Numer 89 (3/2014)

  89
 • Numer 88 (2/2014)

  88
 • Numer 87 (1/2014)

  87
 • Numer 86 (4/2013)

  86
 • Numer 85 (3/2013)

  85
 • Numer 84 (2/2013)

  84
 • Numer 83 (1/2013)

  83
 • Numer 82 (4/2012)

  82
 • Numer 81 (3/2012)

  81
 • Numer 80 (2/2012)

  80
 • Numer 79 (1/2012)

  79
 • Numer 78 (4/2011)

  78
 • Numer 77 (3/2011)

  77
 • Numer 76 (2/2011)

  76
 • Numer 75 (1/2011)

  75
 • Numer 74 (4/2010)

  74
 • Numer 73 (3/2010)

  73
 • Numer 72 (2/2010)

  72
 • Numer 71 (1/2010)

  71
 • Numer 70 (4/2009)

  70
 • Numer 69 (3/2009)

  69
 • Numer 68 (2/2009)

  68
 • Numer 67 (1/2009)

  67
 • Numer 66 (4/2008)

  66
 • Numer 65 (3/2008)

  65
 • Numer 64 (2/2008)

  64
 • Numer 63 (1/2008)

  63
 • Numer 62 (4/2007)

  62
 • Numer 61 (3/2007)

  61
 • Numer 59-60 (1-2/2007)

  59-60