Artykuł 99/11

Anna Trembecka
Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków
Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje bonifikatę obligatoryjną w odniesieniu do nieruchomości zabytkowych oraz bonifikatę fakultatywną dotyczącą nieruchomości zbywanych w określonym celu i na rzecz określonych podmiotów. Celem opracowania jest analiza zasad i warunków stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości publicznych na przykładzie Gminy Kraków. Przeanalizowano obowiązujące przepisy prawne, oraz procedury udzielania bonifikat przez Gminę Kraków ze szczególnym uwzględnieniem zakresu udzielonych bonifikat, ich wysokości, rodzaju nieruchomości których dotyczą, cen z uwzględnieniem bonifikaty. Wskazano na problemy dotyczące ustalania zakresu bonifikaty ustawowej odnoszącej się do nieruchomości zabytkowych a także związane z obowiązkiem zwrotu bonifikaty fakultatywnej.
Słowa kluczowe: bonifikata, nieruchomości publiczne, sprzedaż

The Scope and the Rules for Granting Discounts on the Selling Prices of Public Real Properties in Krakow Municipality
The Real Estate Management Act provides for an obligatory discount as far as historic properties are concerned, and an optional discount regarding properties sold for a specific purpose and to specific entities. The study aims to analyse the rules and conditions of granting discounts on the prices of public real properties based on the example of Krakow Municipality. The existing legal provisions and procedures for granting discounts by Krakow Municipality are analysed, with particular focus on the scope of the discounts, their amount, the type of real properties concerned, discounted prices. The problems associated with determining the scope of the statutory discount relating to historic properties, as well as those regarding the repayment of the optional discount are highlighted.
Keywords:  discount, public real properties, sale

JEL Classification: R52

Kategoria opracowania: stadium przypadku

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2017). Zasady i zakres udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości publicznych w Gminie Kraków. Świat Nieruchomości, (1(99)), 67-72.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.11

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support