Artykuł 99/09

Łukasz Mach
Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej
Celem przeprowadzonych badań jest próba określenia regionalnych potencjałów rozwoju przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem struktury ich finansów. Jako narzędzie inżynierii obliczeniowej, wykorzystane do określenia potencjałów rozwoju, zastosowano analizę przesunięć udziałów (shift share-analysis - SSA). Użycie SSA miało na celu zbadanie zmian jakie zachodzą w przestrzenni geograficznej, w określonym przedziale czasu. Wykorzystanie analizy przesunięć udziałów, umożliwiło zbadanie i ocenę poziomu rozwoju regionu na tle rozwoju referencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania pozwolą na wskazanie zmian w strukturze finansów przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem elementów składowych wyniku finansowego, tj. przychodów, kosztów oraz zapasów.
Słowa kluczowe: potencjał rozwoju, analiza shift-share, rynek budowlany

The Application of Shift-share Analysis for the Assessment of the Financial Standing of Construction Enterprises
The aim of the conducted research is an attempt to define regional potentials of construction enterprises’ development, taking into consideration their financial structure. As a computational engineering tool, applied in order to define development potentials, shift-share analysis was used. The application of shift-share analysis aimed at the examination of changes which occur in the geographical sphere in a particular period of time. The application of shift-share analysis enabled research and assessment of regional development level against reference development with particular consideration the financial aspects of enterprises. The conducted research will enable to indicate changes in the financial structure of construction enterprises, taking into account components of the financial result i.e. revenues, costs and stocks.
Keywords: regional potential, shift-share analysis, construction market

JEL Classification: C10, R11, L74

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Mach, Ł. (2017). Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej. Świat Nieruchomości, (1(99)), 53-60.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.09

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support