Artykuł 99/06

Waldemar Parkitny
Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej
Celem artykułu jest przedstawienie działań, w tym w zakresie urbanistyki, które można podjąć, aby zwiększyć integrację parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej. Dobrze funkcjonujący system może wpłynąć na zmianę nawyków transportowych u kierowców i skłonić niektórych do rezygnacji z używania pojazdów osobowych, na rzecz środków transportu zbiorowego. Zaprezentowano czynniki z zakresu: infrastruktury, suprastruktury, organizacji, kształtowania oferty i taryf biletowych, możliwości dojazdów alternatywnych do centrów miast przy wykorzystaniu rowerów, funkcjonowania systemów informacji pasażerskiej, przykłady zachęt finansowych dla kierowców ograniczających użycie pojazdów indywidualnych na rzecz komunikacji zbiorowej itp.
Słowa kluczowe: parking, Park and Ride, integracja w transporcie, zachowania kierowców, zachowania podróżnych, komunikacja zbiorowa

Shaping the Integration of Park and Ride Car Parks with the Municipal Public Transport System
The aim of the paper is to present possible activities, also within the scope of town planning, which can be undertaken to augment the integration of Park and Ride car parks with municipal public transport system. A well functioning system can influence a change of drivers’ transportation habits and induce some of them to resign from using passenger vehicles for the benefit of public transport means. The article presents factors with regard to: infrastructure, suprastructure, organisation, the formation of transport offer, ticket price-lists, a possibility of alternative access to city centres with the use of the system of bicycle hiring establishments, the functioning of passenger information system, examples of financial incentives for drivers limiting the use of passenger vehicles for the benefit of public transport, etc.
Keywords: car park, Park and Ride, integration in transportation, drivers’ behaviour, travellers’ behaviour, collective (public) transport

JEL Classification: L91

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Parkitny, W. (2017). Kształtowanie integracji parkingów Park and Ride z miejskim systemem komunikacji zbiorowej. Świat Nieruchomości, (1(99)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support