Artykuł 99/05

Katarzyna Kania
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce
W krajach zachodnich rozwój rynku nieruchomości wymusił specjalizację działalności deweloperskiej w obrębie prowadzonych działań. I tak wyróżnia się land dewelopera, koncentrującego się na działaniach podnoszących wartość gruntu poprzez przygotowanie go do zainwestowania. W Polsce działalność land deweloperska nie jest powszechnie rozpoznawalna.
Celem artykułu jest podjęcie próby zestawienia różnych podmiotów podejmujących działania inwestycyjne na gruntach uwzględniając odmienne intencje inwestorów, uwarunkowania nieruchomości a przede wszystkim oczekiwane efekty, które przekładają się na wzrost wartości gruntów. Proponowana typologia land deweloperów ma charakter otwarty i w konsekwencji niewyczerpujący, przeprowadzona została w celu usystematyzowania podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości traktujących grunt jako inwestycje. Wzwiązku z tym stawiana hipoteza brzmi, iż podmioty realizujące czynności inwestycyjne, mające doprowadzić do przygotowania gruntów pod zabudowę, są zróżnicowane ze względu na sposób i zakres działania a także jako land deweloperzy są ważnym dostawcą gruntów do dalszego zagospodarowywania.
Słowa kluczowe: land deweloper, grunt, deweloper, projekt inwestycyjny

The Typology of Land Developer’s Activity in Poland
Developed real estate markets distinguish developers working both in the residential and commercial segment (office, retail, warehouse, etc.) as well as land developers. Land developers are focused on activities which increase the value of land by preparing it for investment (the purchase of land, transforming it into building land, merging or division of land into smaller parcels, utilities, and the final sale to other developers). In Poland the current market factors have not forced such a far-reaching specialization of development activity but it exists.
The aim of this study is to attempt to correlate the various players undertaking investment activities on land, taking into account the differ intentions of investors, real estate determinants and, above all, expected effects which translate into an increase in land value. The proposed typology of land developers is open and, therefore, not exhaustive, it was carried out in order to systematise the players active on the real estate market treating land as an investment. Therefore, the hypothesis put forward is that actors carrying out investment activities designed to lead to the preparation of development land are varied due to the manner and scope of activities, and that land developers are an important supplier of land to further development.
Keywords: land developer, land, developer, investment project

JEL Classification: R38

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kania, K. (2017). Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce. Świat Nieruchomości, (1(99)), 27-34.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support