Artykuł 101/06

Jarosław Kempa
Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku
Sopot posiada lokalny rynek mieszkaniowy, na którym od lat kształtują się jedne z najwyższych cen mieszkań w Polsce. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na kształtowanie się atrakcyjności lokali mieszkalnych w Sopocie. Poddano analizie politykę inwestycyjną miasta, przedstawiono kształtowanie poszczególnych funkcji, sytuację demograficzną wraz z prognozą długoterminową, charakterystykę zasobów mieszkaniowych oraz potencjał obszarów pozostałych do zabudowy. Poddano dyskusji politykę miasta w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, programów rewitalizacyjnych i budownictwa komunalnego. Przedstawiono także ceny m2 nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie w porównaniu do wybranej grupy miast i syntetyczne podsumowanie przyczyn kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w mieście. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne zaangażowanie miasta w kreowanie założonych w strategii rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej, co wpływa na kształtowanie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w Sopocie.
Słowa kluczowe: Sopot, rynek nieruchomości, strategia rozwoju, polityka miejska

Conditions of the Local Residential Real Estate Market Development in Sopot after the Year 1990
Sopot has a local housing market with one of the highest prices of flats in Poland for many years. The article presents the determinants of the attractiveness of flats in Sopot. The paper analyses the investment policy of the city, presents the functions, the demographic situation along with a long-term forecast, the characteristics of the housing stock and potential areas which still have to be built up. The city policy related to the issues connected with the formation of spatial order, revitalisation programmes and municipal construction are discussed. Moreover, the paper presents prices per 1 square metre of residential properties in Sopot compared to the prices in a selected group of cities, and a synthetic summary of the reasons for the formation of housing prices in the city. The analysis confirms strong involvement of the city in the creation of spa and tourist functions set in the development strategy, which influences the shaping of the attractiveness of residential real estate in Sopot.
Keywords: Sopot, real estate market, development strategy, city policy

JEL Classification: R00

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Kempa, J. (2017). Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego w Sopocie po 1990 roku. Świat Nieruchomości, (3(101)), 45-54.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support