Artykuł 101/03

Małgorzata Rymarzak, Dariusz Trojanowski
Modele finansowania inwestycji w domy studenckie uczelni publicznych na przykładzie Polski
Współcześnie w dobie starzenia się europejskich społeczeństw szkolnictwo wyższe musi konkurować o ograniczone zasoby finansowe z innymi potrzebami społecznymi (takimi jak system emerytalny czy ochrona zdrowia). W przyszłości szanse na zwiększenie finansowania publicznego szkolnictwa wyższego są niewielkie, dlatego działania uczelni powinny iść w kierunku zwiększenia funduszy prywatnych.
Celem artykułu jest wskazanie najkorzystniejszego modelu finansowania inwestycji w domy studenckie z punktu widzenia uczelni publicznych. W szczególności rozważania rozpoczęto od usystematyzowania pojęcia domu studenckiego i wskazania jego znaczenia dla szkół wyższych, aby następnie przedstawić formy zakwaterowania studentów w Polsce na tle innych państw europejskich oraz różne warianty finansowania inwestycji w akademiki.
Słowa kluczowe: akademiki, modele finansowania, uniwersytety

Investment Funding Models in Public HEIs’ Student Housing Based on the Example of Poland
Nowadays, at the time of aging European society, higher education must compete for limited financial resources with other social needs (such as the pension system or health care). Therefore, the opportunities to increase funding for public higher education are scarce. Because of that, actions of universities should steer towards increasing private fundings.
The aim of this article is to identify the best, from public universities' point of view, investment funding models for student houses. The discussion begins with the systematization of the student housing definition and its importance to higher education, then it proceeds to present student accommodation in Poland in comparison with other European countries and different investment funding models in student housing, as well as their evaluation.
Keywords: hall of residence, funding models, universities

JEL Classification: G11, I22, R33, M21

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Rymarzak, M., Trojanowski, D. (2017). Modele f inansowania inwestycji w d omy s tudenckie uczelni publicznych – na przykładzie Polski. Świat Nieruchomości, (3(101)), 21-28.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support