Artykuł 100/08

Piotr Benduch, Krzysztof Butryn
Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów
Pole powierzchni użytkowej to jeden z najistotniejszych atrybutów przestrzennych budynków i lokali. Stanowi podstawę ich opodatkowania, jest najczęściej stosowanym przelicznikiem wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych. Niestety, obowiązujące uregulowania prawne dotyczące rejestrowania powierzchni użytkowej pozostają niespójne i nieprecyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania głównych problemów związanych z określaniem pola powierzchni użytkowej budynków i ich części dla różnych celów. Porównane zostają definicje powierzchni użytkowej zawarte w stosownych aktach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących katastru oraz opodatkowania nieruchomości. Autorzy wskazują konsekwencje występujących różnic i niedoskonałości tych definicji. Omówione zostają zasady kwalifikowania poszczególnych pomieszczeń do pola powierzchni użytkowej.
Słowa kluczowe: budynek, lokal, powierzchnia użytkowa, kwalifikacja pomieszczeń

Practical Aspects of Determining Usable Floor Area of Buildings and Premises for Various Purposes
Usable floor area is one of the most important spatial attributes of buildings and premises. It is the basis of their taxation, as well as the most frequently used conversion factor for calculating the value of built-up land and premises. Unfortunately, the current legal regulations on usable floor area records remain inconsistent and imprecise. This paper is an attempt to identify the main problems related to the determination of usable floor area of building structures and their parts for various purposes. The definitions of usable floor area contained in the relevant legislation will be compared, with particular regard to the provisions on the cadastre and real property taxation. The authors emphasise the consequences of the existing differences and imperfections of these definitions and discuss the criteria for classifying specific space as usable floor area.
Keywords: building, premises, usable floor area, classification of space

JEL Classification: K110

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Benduch, P., Butryn, K. (2017). Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celów. Świat Nieruchomości, (2(100)), 51-56.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support