Artykuł 100/01

Krzysztof Marcinek
Impact investing na rynku nieruchomości – doświadczenia zagraniczne
W artykule przedstawiono powstanie oraz rozwój w ciągu ostatnich lat stosunkowo nowej formy inwestowania jaką jest impact investing. Opisano specyfikę tej formy inwestowania, podkreślając jej odrębność w  stosunku do inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i możliwości impact investing na rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że impact investing nie ma jeszcze powszechnie przyjętej polskiej nazwy, w artykule pojęcie to jest stosowane w brzmieniu oryginalnym.
Słowa kluczowe: impact investing, inwestycje społecznie odpowiedzialne, nieruchomości

Impact Investing on the Real Estate Market – Foreign Experience
The paper presents the emergence and recent development of a relatively new form of investing, that is impact investing. The specificity of this form of investing is described, emphasising its distinctiveness in comparison with socially responsible investing. Particular attention is paid to the role and  opportunities of impact investment on the real estate market. Taking into account that impact investing does not have a commonly accepted Polish name yet, the term is used in the paper in the original form.
Keywords: impact investing, socially responsible investments, real estate

JEL Classicification: G11, L85, P25

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Marcinek, K. (2017). Impact investing na rynku nieruchomości – doświadczenia zagraniczne. Świat Nieruchomości, (2(100)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2017.100.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support