Artykuł 98/07

Iwona Foryś, Nguyen Minh Ngoc
Wietnamski sektor nieruchomości na progu przemian – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Wietnamie na tle polskich doświadczeń
Zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości w Wietnamie przypominają polski rynek nieruchomości lat 90. ubiegłego wieku. Zarówno ograniczenia prawne jak i sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju stanowią bariery rozwoju tego sektora i adaptację rozwiązań sprawdzonych w gospodarkach rynkowych. Jednak mimo tak istotnych przeszkód wietnamski sektor nieruchomości przejmuje polskie i zagraniczne doświadczenia w regulowaniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i tworzenia zwodu pośrednika. Wiele z proponowanych w Wietnamie rozwiązań nie sprawdziło się w Polsce i uległo kolejnym zmianom. System wietnamski zdaje się podążać utartą ścieżką i nie proponuje pominięcia kolejnych etapów rozwoju zawodów rynku nieruchomości. Realizuje je w trybie ewolucyjnym. Celem artykułu jest przegląd warunków funkcjonowania obrotu nieruchomościami w Wietnamie w kontekście przemian oraz porównanie i próba oceny możliwości zaadaptowania polskich rozwiązań w obszarze zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analiza porównawcza prowadząca do realizacji postawionego celu wymagała studiów literaturowych, analizy przepisów prawa oraz wywiadów z wietnamskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami działającymi przede wszystkim na terenie i w okolicach Hanoi, stolicy Wietnamu.
Słowa kluczowe: użytkowanie ziemi, obrót nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes – Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences
Changes occurring within the real estate sector in Vietnam resemble of the Polish real estate market in the 1990s. Both the legal constraints, and also the political and economic situation of the country constitute  barriers to development for this sector and regarding the adoption of solutions verified in market economies. However, despite such significant obstacles, the real estate sector takes over Polish and foreign  experiences regarding the regulation of the real estate brokerage and creation of the profession of a real estate agent. Many of the solutions proposed in Vietnam had not worked in relation to Poland and then underwent further changes. The Vietnamese system seems to walk the beaten path and does not propose the omission of subsequent stages of development regarding the real estate market professions. They are executed on an evolutionary basis. The aim of this article is to review the conditions for the functioning of real estate trade in Vietnam in the context of changes and to compare and attempt to assess the opportunities for the adoption of Polish solutions in the area of the profession of a real estate agent. A comparative analysis leading to the achievement of the set goal required literature studies, an analysis of legal provisions, and interviews with Vietnamese real estate agents acting primarily within the area of Hanoi, the capital city of Vietnam.
Keywords: land use, real estate trade, real estate brokerage

JEL Classification: R30–32

CYTOWANIE (APA): Foryś, I., Nguyen, M.N. (2016). The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes - Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences. Świat Nieruchomości, (4(98)), 51-56.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.07

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support