Artykuł 98/05

Sabina Źróbek, Marek Walacik
Wartość rynku nieruchomości w świetle praktyk wyceny
Znajomość wartości nieruchomości potrzebna jest wielu podmiotom, reprezentującym zarówno organy administracji publicznej jak i sektor prywatny. Spośród wielu rodzajów wartości nieruchomości najczęściej pożądaną jest wartość rynkowa. Na gruncie międzynarodowym ukształtowana została jej definicja zaakceptowana również na gruncie przepisów prawa wielu krajów świata. Są jednak takie cele wyceny, dla których założenia wartości rynkowej nie mogą być w pełni zrealizowane w procesie wyceny. Autorzy artykułu podjęli się analizy odpowiedniości wskazywania na wartość rynkową jako podstawę wyceny głównie w polskich przepisach prawa, zidentyfikowali przyczyny niedopasowania i zaproponowali możliwe rozwiązania.
Słowa kluczowe: cel wyceny, wartość rynkowa, nieruchomości

Real Estate Market Value in the Light of Valuation Practices
The knowledge of property value is required by many entities, representing both public authorities, as well as the private sector. Among many kinds of values, market value seems to be most desired. Its definition has been formed on the international level and accepted by the legal systems of many different countries worldwide. However, there are valuation purposes for which the assumptions of the market value cannot be fully realised in the valuation process. The authors of the paper undertook an analysis of the suitability of indicating market value as the basis for valuation, mainly in the light of the Polish legal regulations, identified the causes of mismatch and offered possible solutions.
Keywords: aim of valuation, market value, real estate

JEL Classification: R00, R38, R52, R58

CYTOWANIE (APA): Źróbek, S., Walacik, M. (2016). Real Estate Market Value in the Light of Valuation Practices. Świat Nieruchomości, (4(98)), 37-40.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support