Artykuł 97/05

Wiesława Lizińska
Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego
Celem artykułu było: określenie skali wykupu ziemi w Polsce przez cudzoziemców wg państwa pochodzenia i osobowości prawnej w latach 2000-2014 oraz poznanie opinii rolników z woj. warmińskomazurskiego nt. regulacji nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w okresie przejściowym oraz ich modyfikacji w 2013 r. i w 2015 r. W artykule wykorzystano: dane wtórne zawarte w Sprawozdaniach Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w 2015 r. wśród 86 rolników woj. warmińsko-mazurskiego, którzy użytkowali (kupno lub dzierżawa) grunty z Zasobu ANR.
Słowa kluczowe: nieruchomości rolne, cudzoziemcy, regulacje prawne

The Conditions and the Scale of Purchasing Agricultural Land by Foreigners in Poland in the Context of the Opinion of Farmers from Warmia and Mazury Region
The aim of the paper was: to determine the scale of purchasing land by foreigners in Poland by the country of origin and legal personality in the 2000-2014 period, and to know the opinion of farmers from Warmia and Mazury region about the regulations of agricultural land purchasing by foreigners in the transition period and their modification in 2013 and 2015. In the paper the following were used: secondary data contained in the Reports of the Minister of Internal Affairs on the implementation of the Act of 24 March 1920 on the acquisition of real estate by foreigners, the results of the direct research conducted in 2015 among 86 farmers from Warmia and Mazury region, who used (purchased or leased) land from the APA Resource.
Keywords: gricultural land, foreigners, law regulations

JEL Classification: R30, R38, Q15

CYTOWANIE (APA): Lizińska, W. (2016). Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego. Świat Nieruchomości, (2(97)), 31-36.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support