Artykuł 96/06

Andrzej Więckowski
Koszty budowy autostrad i drążenia tuneli
Poddano analizie kształtowanie się kosztów średnich budowy autostrad w Europie, z odcinkami tras prowadzonych w terenach górzystych i w tunelach. Korzystając z zaproponowanego sposobu przeliczeń porównano koszty budowy dróg w tunelach, w Słowenii i w Polsce. Z cenami opracowanego kosztorysu autorskiego dla odcinka drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała wraz z tunelem, skonfrontowano wartości poszczególnych robót zaoferowane przez 6 zaproszonych do przetargu ograniczonego wykonawców. Wnioski ukierunkowano na ocenę poziomu kosztów realizacji dróg w Polsce w kontekście nakładów występujących w krajach Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: przetarg, kosztorysowanie, autostrada, tunel

The Costs of the Construction of Motorways and Drilling Tunnels
We analyse the variability of the costs of the construction of motorways in Europe. Attention is paid to the formation of the cost of motorway sections run in mountainous areas and in tunnels. A method for calculations is proposed and the costs of building roads with tunnels in Slovenia and in Poland are compared. The paper presents the developed authorial cost estimate for the excavation of the tunnel in the stretch of the expressway S7 Naprawa - Skomielna Biała and examines the value of individual works presented by the 6 bidders who participated in a restricted tender. Conclusions are focused on the assessment of the cost level of road construction in Poland in the context of the expenditures incurred in the European countries.
Keywords: tender, costing, highway, tunnel

JEL Classification: R42

CYTOWANIE (APA): Więckowski, A. (2016). Koszty budowy autostrad i drążenia tuneli. Świat Nieruchomości, (2(96)), 43-48.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.06

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 96/06 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support