Artykuł 96/05

Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska
Dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce
Przedmiotem rozważań w opracowaniu są dylematy inwestowania w polską infrastrukturę drogową. Skupiono się tu na analizie wybranych decyzji podejmowanych w sferze niektórych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych towarzyszących tym inwestycjom. Dotyczyły one m.in. znaczenia udziału sektora prywatnego w budowie dróg poprzez formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wykorzystania środków unijnych w finansowaniu inwestycji drogowych, stosowania nowych rodzajów nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach.
Słowa kluczowe: inwestycje, infrastruktura, drogi

Dilemmas of Investments in the Road Infrastructure in Poland
The considerations in this paper focus on the selected problems of investing in the Polish road infrastructure. The author focuses on the analysis of the decisions made in the sphere of some organisational, technical and economic solutions accompanying those investments. They referred, among other things, to the importance of the private sector in the road construction through the formula of Public and Private Partnership, the use of EU funds in financing road investments, the use of new types of road surfaces and road safety.
Keywords: investments, infrastructure, roads

JEL Classification: 018

CYTOWANIE (APA): Dziworska, K., Górczyńska, A. (2016). Dylematy inwestowania w infrastrukturę drogową w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(96)), 37-42.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.05

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 96/05 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support