Artykuł 95/09

Maurycy Michalski
Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie
Kapitałochłonność inwestycji z zakresu budownictwa komunalnego powoduje, że większości jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie stać, aby dostarczać mieszkania komunalne w tempie umożliwiającym ograniczenie liczby gospodarstw domowych oczekujących na przydział mieszkania. Wzmocnienie oraz rozwój sektora mieszkalnictwa komunalnego lub o umiarkowanym czynszu jest jednym z kluczowych wyzwań, z którym polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym w Polsce powinna się zmierzyć. Zdaniem autora ciekawym rozwiązaniem, jest włączenie partnerstwa publiczno-prywatnego do zestawu narzędzi realizacji polityki mieszkaniowej. Rozwiązanie tego typu stosowane jest od dłuższego czasu w Anglii, gdzie ciężar dostarczania mieszkań gospodarstwom domowym o niskich dochodach, przeniesiony został z JST na prywatne podmioty działające na zasadzie non-profit.
Słowa kluczowe: budownictwo komunalne, towarzystwa mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, wydatki publiczne, popyt na mieszkania, polityka mieszkaniowa

Housing Policy at the Municipal Level – The English Experience
Municipal housing is highly capital-intensive and therefore the majority of local government units (LGUs) in Poland cannot afford to provide council housing fast enough to shorten the waiting lists. Strengthening and development of municipal or affordable rent housing sector is one of the key challenges that housing policy at the municipal level in Poland has to face. According to the author, an interesting solution in this respect is to incorporate public-private partnership into the toolkit for implementing housing policy. This solution has been used for a long time in England, where the burden of providing housing to low income households was passed from LGUs to private non-profit organisations.
Keywords: municipal housing, housing associations, local or regional government units, public spending, housing demand, government housing policy

JEL Classification: H72, H75, R21, R28, R31, R38

CYTOWANIE (APA): Michalski, M. (2016). Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie. Świat Nieruchomości, (1(95)), 61-67.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.09

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support