Artykuł 95/04

Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba
Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego
Głównym celem artykułu jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych aspektów gospodarowania mieniem powiatu, na przykładzie powiatu kieleckiego. Oprócz przeglądu literatury w pracy zaprezentowano także analizę sposobu władania i udostępniania nieruchomości powiatowych oraz przedstawiono rozkład zasobu powiatu kieleckiego ze względu na aktualny stan prawny działek z podziałem na gminy. Autorzy w artykule przeanalizowali również strukturę dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez powiat majątku. Badany okres obejmuje lata 2011-2014. W pracy wykorzystano metodę analizy statycznej i analizę źródeł.
Słowa kluczowe: nieruchomości publiczne, gospodarowanie nieruchomościami, stan mienia, zasób nieruchomości, powiat kielecki

Rational Management of the Poviat Property Resource on the Example of Kielce Poviat
The main aim of this article is to present the legal and organisational aspects of the functioning and management of the property of Kielce poviat (poviat – the second tier administrative unit). In addition to an extensive review of the literature, the paper also presents an analysis of the method of owning and sharing the poviat real property and shows the distribution of the resources of Kielce poviat considering the current legal status of plots divided into municipalities. The authors of the article have also analysed the structure of income from assets owned by the poviat. The study covers the period from 2011 to 2014. In the paper the method of static analysis and the analysis of sources are used.
Keywords: public real estate, land management, property resources, real estate resource, Kielce poviat

JEL Classification: H70, R50

CYTOWANIE (APA): Noszczyk, T., Chaba, D. (2016). Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego. Świat Nieruchomości, (1(95)), 23-32.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support