Artykuł 95/03

Anna Trembecka
Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi obejmuje m.in. kontrolę sposobu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Umowa jest, oprócz przepisów ustaw oraz zasad współżycia społecznego, istotnym elementem kształtującym treść prawa użytkowania wieczystego. Konsekwencją niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste może być ustalenie dodatkowych opłat rocznych. Zagadnienie to w praktyce rodzi wiele problemów i kontrowersji a także jest przedmiotem niejednolitych rozstrzygnięć.
Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że aktualne przepisy w zakresie dodatkowych opłat rocznych zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami są nieprecyzyjne. Celem opracowania jest identyfikacja prawnych uregulowań dotyczących ustanawiania dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowników wieczystych. Analizy dokonano w oparciu o wyniki badań procesu ustanawiania dodatkowych opłat przez Gminę Miejską Kraków w latach 2010–2014.
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, zagospodarowanie, dodatkowe opłaty roczne

Additional Annual Fees as a Consequence of a Failure to Develop Real Estate Let into Perpetual Usufruct
Public property management includes, among others, the control of the manner in which the real estate let into perpetual usufruct was developed. Besides the provisions of the acts and the rules of social interaction, an agreement appears to be a significant element shaping the content of the right of perpetual usufruct. The consequence of a failure to develop real estate let into perpetual usufruct may be imposing additional annual fees. In practice, this issue raises numerous problems and controversies, and it is also subject to non-uniform decisions.
The research thesis of this article is that the current regulations regarding additional annual fees contained in the Real Estate Management Act are imprecise. The aim of the study is to analyse the problems relating to the imposition of additional annual fees. The analysis was carried out based on the results of the study of the process of imposing additional fees by the Municipality of Krakow in the years 2010-2014.
Keywords: perpetual usufruct, land development, additional annual fees

JEL Classification: R52

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2016). Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Świat Nieruchomości, (1(95)), 17-22.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support