Artykuł 95/02

Alina Źróbek-Różańska
Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu
Nabywcą nieruchomości może być zarówno profesjonalny inwestor, umiejący osobiście lub z pomocą doradcy majątkowego przeprowadzić analizę prowadzącą do wyboru optymalnego, jak i przeciętny uczestnik tego rynku, który czerpie wiedzę głównie z powszechnie dostępnych źródeł informacji i dokonuje zakupu na podstawie niepełnych danych kierując się często własną intuicją i emocjami. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie indywidualnego procesu decyzyjnego. Przyjęto tezę, iż nabywca działki pod budowę domu mieszkalnego podejmuje decyzję zgodnie z zasadą addytywną ważoną, uwzględniającą możliwość kompensacji, której stosowanie prowadzi raczej do wyboru najbardziej satysfakcjonującego niż optymalnego. Oznacza to, że w efekcie może zostać zakupiona nieruchomość o słabszym wariancie cechy uznanej za najważniejszą, jeżeli ten niedobór zostanie zrekompensowany lepszymi wariantami innych cech. Rozważania oparte o źródła literaturowe zilustrowano przykładem procesu wyboru nieruchomości zlokalizowanej w okolicach Olsztyna.
Słowa kluczowe: proces decyzyjny, nabywca działki budowlanej, rynek nieruchomości

A Decision Making Process on the Real Estate Market – the Case of Buying a Residential Plot for Building own House
A real estate buyer can be both a professional investor, able to conduct an adequate analysis on its own or advised by a counsellor, which leads to the optimal choice, and an ‘ordinary’ person who achieves knowledge about the real estate market from easily accessible sources of information and thus makes a decision on the basis of the basic data or own associations. The aim of the article is to present an individual decision making process. It has been assumed that the buyer of a plot intended for building a residential house makes a decision according to the weighted additive rule, including the possibility of compensation. It leads not to the optimal choice, but the most satisfying one. As a result, even the real estate with the weak value of the most important feature can be selected if it is compensated by very high values of other features. Deliberations based on the relevant literature are illustrated by the example of a potential buyer searching for a residential plot neighbouring Olsztyn.
Keywords: decision making process, buyer of the residential plot, real estate market

JEL Classification:  D03, R21

CYTOWANIE (APA): Źróbek-Różańska, A. (2016). Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu. Świat Nieruchomości, (1(95)), 11-16.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support