Artykuł 95/01

Leszek Kałkowski, Maciej W. Wierzchowski
25 lat wolnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT
Celem prezentowanego artykułu jest syntetyczna prezentacja wyników oceny obecnego stanu polskiego rynku nieruchomości, osiągniętego po dwudziestu pięciu latach jego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Ocenę oparto na metodzie analizy SWOT, w której uzupełniająco, dla kwantyfikacji poszczególnych czynników charakteryzujących rynek wykorzystana została metoda genewska. Oszacowano, że w 2014 roku suma cech pozytywnych osiągnęła łącznie 175 punktów w stosunku do 200 możliwych (polski rynek nieruchomości nie wykorzystuje około 12,5% wartości związanych głównie ze stymulowaniem popytu). Cechy negatywne osiągnęły łącznie 105 punktów w stosunku do 200 możliwych (przed polskim rynkiem nieruchomości pozostaje do neutralizacji połowa niedoskonałości, wynikających głównie ze słabej kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, złej gospodarki przestrzenią w miastach.
Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, zmiany rynku nieruchomości, ocena SWOT

25 Years of Free Real Estate Market in Poland. A SWOT Analysis
The aim of this article is a synthetic presentation of the results of the assessment of the current state of the Polish real estate market, achieved after twenty-five years of its functioning in the conditions of market economy. The assessment was based on the SWOT analysis method in which supplementally, for the quantification of individual factors characterising the market, the method of Geneva (indicator method) was used. It was estimated that in 2014 the sum of:
• positive characteristics reached a total of 175 points compared to 200 possible (the Polish real estate market does not use approximately 12.5% of the value associated mainly with stimulating demand and the activation of our market for foreign investors);
• negative characteristics reached a total of 105 points out of 200 possible (the Polish real estate market is facing the neutralisation of a half of imperfections, resulting mainly from the poor economic condition of households, poor land management in urban areas).
Keywords: economic transformation changes in real estate market, SWOT evaluation

JEL Classification:  R30, R31, R33

CYTOWANIE (APA): Kałkowski, L., Wierzchowski, M.W. (2016). 25 lat wolnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT. Świat Nieruchomości, (1(95)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support