Artykuł 93/05

Agnieszka Szczepańska
Lokale mieszkalne w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na rynku nieruchomości miasta Olsztyna
Najwięcej transakcji na wtórnym rynku nieruchomości, w segmencie lokali mieszkalnych, stanowią lokale w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym. Ten typ zabudowy mieszkaniowej jest dziedzictwem myśli architektonicznej okresu powojennego, kontynuowanym do lat 90-tych. Szacuje się, że w Polsce lokale tego typu to około 30% wszystkich zasobów mieszkaniowych i tym samym stanowią istotny składnik lokalnych rynków nieruchomości. Artykuł przedstawia analizę rynku nieruchomości w segmencie lokali mieszkalnych w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na obszarze miasta Olsztyna, na tle ogólnych trendów na lokalnym rynku nieruchomości. Analiza dotyczy dwóch największych spółdzielni mieszkaniowych – Jaroty i Pojezierze. Badania obejmują lata 2005-2014.
Słowa kluczowe: budownictwo prefabrykowane wielkopłytowe, lokale mieszkalne, rynek nieruchomości

Residential Premises in Prefabricated Panel Housing:Trends on the Real Estate Market Exemplified by Olsztyn
Most transactions on the secondary real estate market, in the segment of residential premises, are premises in prefabricated panel housing. This type of residential development is the heritage of the architectural accomplishments of the post-war period, continued until the 1990s. It is estimated that premises of this type constitute approx. 30% of all residential resources in Poland and therefore are an important component of the local real estate market. The article presents an analysis of the real estate market in the segment of residential premises in prefabricated panel housing in the area of Olsztyn in comparison with general trends on the local real estate market. The analysis refers to the two largest housing estates – Jaroty and Pojezierze. The study covers the period of 2005–2014.
Keywords: prefabricated panel housing, residential premises, real estate market

JEL Classicication: R21, R31

Citation (APA): Szczepańska, A. (2015). Lokale mieszkalne w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na rynku nieruchomości miasta Olsztyna. Świat Nieruchomości, (3(93)), 35-40.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support