Artykuł 93/01

Adam Czerwiński, Daniel Rodzeń
Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości
W niniejszej pracy do szacowania kosztów działań informacyjnych nabywców na rynkach nieruchomości wykorzystano metodę TDABC. Zastosowanie tej metody umożliwia pomiar różnic, wynikających z różnych wariantów przebiegu działań w ramach procesu nabycia praw do nieruchomości, wyrażonych za pomocą czasu oraz kosztów. Do przedstawienia i  analizy działań informacyjnych nabywców wykorzystano algorytm w postaci schematu blokowego. W algorytmie ujęto charakterystykę zmiennych (tzw. nośników działań) oraz opisy podstawowych działań informacyjnych realizowanych przez nabywcę. Opisy działań wzbogacono o zmienne mające bezpośredni wpływ na czas ich realizacji, a także średnie czasy ich realizacji, których wartości oszacowano na podstawie badań eksperymentalnych oraz ankietowych. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest sformułowanie równania czasowego dla dowolnego przebiegu procesu wynikającego z realizowanych czynności prowadzących do nabycia praw do nieruchomości.
Słowa kluczowe: koszty, działania informacyjne, nabywca, rynek nieruchomości, metoda Time-Driven Activity Based Costing

The Use of the TDABC Method to Determine the Costs of Information Activities on the Example of Buyers on Real Estate Markets
In this study, to estimate the costs of information activities for buyers on real estate markets the TDABC method was used. The application of this method enables the measurement of the differences resulting from different variants of the course of action in the process of acquiring rights to the property, expressed by means of time and cost. In order to visualise the information activities of buyers, an algorithm in the form of a flowchart was used. The algorithm includes the characteristics of variables (so-called medium activities) and the descriptions of basic information activities carried out by the buyer. The descriptions of the activities were expanded to include variables which have a direct impact on the time of their implementation, as well as the average time of their implementation, the values of which were estimated on the basis of experimental studies and surveys. An important element of this study is to formulate an equation of time for any process resulting from ongoing activities leading to the acquisition of rights to the property.
Keywords: costs, information activities, buyer, real estate market, Time-Driven Activity Based Costing method

JEL Classicication: D11, D61, D82

Citation (APA): Czerwiński, A., Rodzeń, D. (2015). Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości. Świat Nieruchomości, (3(93)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support