Artykuł 92/05

Lesław Polny, Ewelina Wójciak
Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców
Ustalenie wpływu cech rynkowych na ceny transakcyjne nieruchomości jest podstawowym determinantem dokładności szacowania wartości rynkowej. Udziały wagowe atrybutów powinny być więc wyznaczone na podstawie badania preferencji potencjalnych nabywców. W opracowaniu zaproponowano przeprowadzanie sondażu wśród pośredników w obrocie nieruchomościami oraz opracowanie wyników z uwzględnieniem zróżnicowanego stopnia zaufania do respondentów. Udziały wagowe ustalono również zgodnie z zasadą ceteris paribus oraz na podstawie współczynników korelacji cząstkowej. Esencją wywodu jest konkluzja dotycząca wyników porównania współczynników wagowych określonych metodami analitycznymi z udziałami wagowymi płynącymi z badań ankietowych.
Słowa kluczowe: preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości; zasada ceteris paribus; udziały wagowe cech rynkowych

Weight Fractions of Real Estate Market Characteristics and Preferences of Potential Buyers
Determining of market characteristics influence on transaction prices is the primary determinant of estimate market value accuracy. Weight fractions of attributes should thus be established on basis of research into potential buyers preferences. In the study carrying out a survey among real estate agents was proposed, together with processing the results taking into account the degree of varying confidence towards respondents. Weigh fractions were also established in accordance with the ceteris paribus principle and on basis of the Pearson product-moment correlation coefficient. The essence of the elaboration is the conclusion regarding the results weighting comparison determined by analytical methods with weight shares emerging from the survey.
Keywords: preferences of potential real estate buyers; ceteris paribus principle; weight fractions of market characteristics

JEL Classification: L85

Cytowanie (APA): Polny, L., Wójciak, E. (2015). Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców. Świat Nieruchomości, (2(92)), 35-42.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support