Artykuł 92/03

Anna Kiepas-Kokot, Maciej J. Nowak
Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, czy gminy mają wystarczające narzędzia do kształtowania polityki przestrzennej umożliwiające zachowanie lub uzyskanie (odzyskanie) ładu i estetyki przestrzeni publicznych jak również czy narzędzia te są wykorzystywane. Do analizy wybrano sześć nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Przyczynkiem do wybrania jako przedmiotu analizy gmin nadmorskich było założenie, że gminy te z racji usytuowania w atrakcyjnej turystycznie przestrzeni, są z jednej strony poddane silnej presji nadawców reklam a jednocześnie użytkownicy tej przestrzeni oczekują wysokiego poziomu estetyki przestrzeni jako miejsca rekreacji i odpoczynku.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne; nośniki reklamowe; ochrona krajobrazu; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

he Use of Local Plans in Limiting the Expansion of Outdoor Advertising in the Public Space as Exemplified by Coastal Communes of Western Pomerania
The aim of this paper is to determine whether municipalities have sufficient tools for shaping spatial policy allowing to maintain or gain (recovery) order and aesthetics of public space as well as whether these tools are used. For the analysis six coastal communes of Western Pomerania have been selected. The reason behind the selection as the object of the analysis of the coastal communes was the assumption that, due to their location in the attractive tourist space, those municipalities are on the one hand subjected to strong pressure senders of advertisers and, at the same time, users of this space expect a high level of spatial aesthetics as a place of recreation and rest.
Keywords: spatial planning; advertising media; landscape conservation; local zoning plan;

JEL Classification: A39

Cytowanie (APA): Kiepas-Kokot, A., Nowak, M.J. (2015). Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Świat Nieruchomości, (2(92)), 21-26.

DOI: 10.14659/worej.2015.92.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support