Artykuł 91/07

Zbigniew Malara, Janusz Kroik
Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności
Artykuł prezentuje wyniki badań własnych dotyczące wpływu czynników lokalizacyjnych na zachowania (akceptację) cenową klientów hoteli klasy ekonomicznej we Wrocławiu, o jednakowym celu pobytu. Dokonano przeglądu czynników wpływających na poziom cen usługi hotelowej. Przeprowadzono badania opinii klientów o 43 przesłankach. Wyłoniono, przy użyciu analizy czynnikowej, istotne przesłanki. Z siedmiu sformułowanych przesłanek( atrybutów wartości) lokalizacyjnych trzy z nich znalazły się w zestawie istotnych. Wpływ na takie preferencje miał cel turystyczny pobytu. Cel ten determinuje przekładanie standardowych wymiarów lokalizacyjnych (odległość od dworca, lotniska, centrum, drogi) na rzecz lokalizacji wartościowanej na cel pobytu. Tworzenie konkurencyjności przez lokalizację ma trwałe podstawy ale wymaga badania szczegółowych przesłanek, co wykazano w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: lokalizacja; determinanty konkurencyjności; branża hotelowa; analiza czynnikowa

Localisation as an Attribute of Competitiveness on the Economic Class Hotel Market
The article presents the results of the authors’ research into the influence of localisation factors on price behaviours (approval) of customers of economy class hotels in Wroclaw, with the identical purpose of stay. The factors affecting the price level of the hotel service were checked. A customer opinion poll with 43 premises was conducted. With the use of the factor analysis, substantial conditions were appointed. Out of seven formulated localisation premises (value attributes), three were included in the set of significant ones. Such preferences were affected by the tourist purpose of the stay. This purpose determines the preference of the localisation assessed according to the purpose of stay over standard localisation dimensions (distance from the station, airports, centre, roads). Creating competitiveness via localisation has solid bases but requires the examination of detailed conditions, which is shown in this article.
Keywords: localisation; determinants of competitiveness; hotel industry; factor analysis

JEL Classification: R39, L29, D46

Cytowanie (APA): Malara, Z., Kroik, J. (2015). Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności. Świat Nieruchomości, (1(91)), 47-52.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.07

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 91/07 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support