Artykuł 91/03

Iwona Foryś
Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego (uw) gruntów jest tematem niezwykle aktualnym, mimo dekoniunktury na rynku nieruchomości. Jest procesem szczególnie dotkliwym dla użytkowników wieczystych nieruchomości w centrach dużych miastach, gdzie ceny mimo kryzysu rosną. Te ostatnie są bowiem podstawą aktualizacji wartości rynkowej nieruchomości gruntowej na potrzeby naliczenia nowej opłaty. Decyzję właściciela gruntów o podjęciu procedury, zmierzającej do aktualizacji omawianych opłat, powinna poprzedzać szczegółowa analiza rynku, potwierdzająca przesłanki ekonomiczne aktualizacji opłat. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą empiryczną, przeprowadzoną na lokalnym rynku nieruchomości.
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste gruntów; aktualizacja opłat rocznych; wartość nieruchomości

Economic Premises for Updating the Annual Fees for Perpetual Usufruct of Land in the Recession in the Property Market
The fee update for perpetual usufruct (pu) of land is the subject of very going issue, despite the downturn in the real estate market., The process is particularly painful for users of perpetual estate in the centers of large cities, where prices are rising despite the crisis. The latter are in fact the basis for updating the market value of the land property for the purposes of calculating the new charges. The decision of the owner of land to take procedures, aiming to update these fees should be preceded by a detailed analysis of the market, confirming the economic premises for upgrade fees. Theoretical considerations are supplemented by empirical analysis, carried out in the local real estate market.
Keywords: perpetual usufruct land; revaluation of annual fees; value of real estate

JEL Classification: R30–32

Cytowanie (APA): Foryś, I. (2015). Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (1(91)), 23-28.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.03

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 91/03 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support