Artykuł 89/02

Oksana Kuryj-Wysocka, Agnieszka Osiecka
Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku, na przykładzie Olsztyna
Ze względu na swoją charakterystykę nieruchomości są uznawane za jeden z barometrów nadchodzących zmian koniunkturalnych. Dla inwestora, jak i dla właściciela nieruchomość posiada pewien potencjał wyrażony w wartości tej nieruchomości. Jednak określenie wartości, w kontekście potencjału, jest zadaniem niezwykle trudnym ponieważ każdy człowiek może w różny sposób postrzegać jedną nieruchomość. Punkt odniesienia człowieka do nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w pojęciu cenności nieruchomości. Pole cenności nieruchomości jest kategorią dynamiczną, podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom, zarówno w poszczególnych fazach cyklu rozwoju rynku, jak również podczas cyklu życia produktu – nieruchomości. Celem niniejszej pracy jest określenie czynników determinujących pole cenności nieruchomości lokalowych oraz wyznaczenie poziomów cenności wybranych osiedli miasta Olsztyna.
Słowa kluczowe: cykl rozwoju rynku nieruchomości, cykl życia nieruchomości, pole cenności nieruchomości
 
Determinants of Valuables Area in the Dwelling Property Market Illustrated with an Example of Olsztyn
Due to its characteristics, real estate is considered to be one of the barometers of the coming changes in the business cycle. Both for the investor and the owner, the real estate has some potential expressed in the value of the real estate. However, determining the value, in the context of the potential, is an extremely difficult task because every man can perceive one real estate differently. The reference point of the man to the real estate is reflected in the notion of real estate valuables.   The real estate valuables area is a dynamic category, it undergoes constant changes and modifications, both in the individual stages of the market development cycle, and during the product - the real estate - life cycle. The aim of this paper is to define factors determining the valuables area in the dwelling property, and designating the levels of valuables in the selected housing estates in Olsztyn.  
Keywords: real estate development cycle, real estate life cycle, valuables area
 
JEL Classification: E32, R31

Cytowanie (APA): Kuryj-Wysocka, O., Osiecka, A. (2014). Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna. Świat Nieruchomości, (3(89)), 13-20.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support