Artykuł 87/07

Łukasz Damurski, Piotr Laskowski
Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie)
Dokumenty planistyczne określają możliwe sposoby wykorzystania nieruchomości, determinując tym samym ich potencjał inwestycyjny i wartość rynkową. Prezentowany artykuł stawia sobie za cel wskazanie zależności między kolejnymi etapami procesu planowania przestrzennego a ceną nieruchomości. Jako przykład posłużyła tu gmina Oborniki Śląskie w województwie dolnośląskim. Analizie poddano poszczególne strefy funkcjonalne wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zestawiając dane dotyczące ilości transakcji oraz średniej ceny w transakcji kupna/sprzedaży za 1 m2 gruntów z ostatnich 10 lat, z podziałem na grunty zurbanizowane i niezurbanizowane. Wyniki analizy pozwalają zaobserwować nieznaczne ożywienie na rynku nieruchomości związane z uchwaleniem kolejnych dokumentów planistycznych.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, planowanie przestrzenne, wartość nieruchomości, Oborniki Śląskie
 
How Planning Decisions Impact Real Estate Property Values (as Exemplified by Oborniki Śląskie Municipality)
Planning documents define the possible functions of particular land and therefore determine the market potential and the value of real estate properties. This paper aims to identify the relationship between the stages of the planning process and the price of property. As an example, here served Oborniki Śląskie in Lower Silesia voivodeship. The different functional areas designated in this municipality, compiling data on the number of transactions and on the average price in the purchase / sale transactions per 1 m2 of land for the last 10 years have been analysed. The results of this study show some visible changes on the real estate market that can be associated with the adoption of particular planning documents.
Keywords: real estate market, urban planning, value of real estate properties, Oborniki Śląskie
 
JEL Classification R52, R32a

Cytowanie (APA): Damurski, Ł., Laskowski, P. (2014). Wpływ decyzji planistycznych na wartość nieruchomości (na przykładzie gminy Oborniki Śląskie). Świat Nieruchomości, (1(87)), 45-52.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.07

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support