Artykuł 87/05

Andrzej Jaki
Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania
Koncepcja zarządzania wartością zakłada świadome inspirowanie, podejmowanie i wdrażanie działań zorientowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, bądź innego podmiotu z którego funkcjonowaniem związane jest permanentne dążenie do pomnażania jego wartości rynkowej. Znajduje ona w związku z tym swoje zastosowanie w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw, strategicznych jednostek biznesu, projektów ekonomicznych oraz nieruchomości. Koncepcja ta rodzi potrzebę kompleksowego podejścia poprzez stworzenie złożonej systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości. Z tego też powodu kluczowego znaczenia dla efektywnego pomnażania wartości inwestowanego kapitału ma system zarządzania wartością. Artykuł prezentuje założenia, istotę oraz składniki i mechanizmy funkcjonowania tego systemu, jako holistycznego podejścia, integrującego ujęcie statyczne z ujęciem dynamicznym (procesowym).
Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, system zarządzania
 
Value-based Management – a Systemic Concept of Management
The value-based management concept assumes deliberate inspiring, undertaking and implementing actions focused on an increase in the value of an enterprise or another entity the functioning of which is connected with permanent strive for the multiplication of its market value. Therefore, it applies to the functioning of enterprises, strategic business units, economic projects and real estate. The concept brings a need for a comprehensive approach via creating a complex systemic structure of management focused on the multiplication of value. For this reason, the value-based management system is of key significance for the effective multiplication of the invested capital value. The article presents the assumptions, the essence and the components and mechanisms of the system functioning as the holistic approach, integrating the static representation with the dynamic (process) representation.  
Keywords: value-based management, management system
 
JEL Classification: G32, M10, L21

Cytowanie (APA): Jaki, A. (2014). Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania. Świat Nieruchomości, (1(87)), 35-39.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support