Artykuł 85/08

Maciej Mańkowski, Mateusz Mikołajczak
Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej
Artykuł jako pierwszy w Polsce porusza problem wpływu liczby składników w portfelu nieruchomości na redukcję ryzyka inwestycyjnego. Przeanalizowano stopy zwrotu i ryzyko ich uzyskania dla 112 krakowskich nieruchomości o różnym przeznaczeniu w kontekście nowoczesnej teorii portfelowej i skonstruowano rozmaite portfele wykorzystując różne metody doboru nieruchomości. Stwierdzono, że portfele o większej liczbie składników redukują ryzyko efektywniej niż portfele o mniejszej liczbie składników. Badania wykazały, że budowa portfela w oparciu o dobór najbardziej ryzykownych nieruchomości charakteryzuje się wyraźnie wyższym ryzykiem niż pozostałe metody (doboru losowego i metody uśredniania), bez względu jednak na przyjęte kryterium doboru składników największa redukcja ryzyka występuje w przedziale 12-14 nieruchomości, a dalsze zwiększanie nieruchomości jest inwestycyjnie nieefektywne.
Słowa kluczowe: dywersyfikacja; redukcja ryzyka; portfel nieruchomości; nowoczesna teoria portfelowa; liczba składników w portfelu

Size and Property Portfolio Diversification in the Modern Portfolio Theory Context
This is the first article in Poland that discusses the problemof impact of property portfolio size on investment risk reduction. The rates of return and the risk of obtaining them for 112 properties of various designations in Cracow were analysed in the context of Modern Portfolio Theory. A variety of portfolios were designed, using different methods of selecting real estate. It was found that a greater number of portfolio components reduce the risk more efficiently than a smaller number of portfolio components. Studies have shown that the portfolio construction approach based on the selection of the most risky assets is characterized by a markedly higher risk compared with other methods (i.e. random selection and averaging). Regardless of the adopted criterion of the selection of components, the most effective risk reduction is in the range of 12-14 properties, and further portfolio size increase is inefficient for investments.
Keywords: diversification; risk reduction; property portfolio; Modern Portfolio Theory; portfolio size

Citation (APA): Mańkowski, M., Mikołajczak, M. (2013). Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej. Świat Nieruchomości, (3(85)), 57-63.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support