Artykuł 85/07

Bartosz Betka, Łukasz Borkowski
Sektor finansów jako otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw budowlanych podczas kryzysu
Ponad wszelką wątpliwość istnieją wzajemne uwarunkowania i interakcje pomiędzy sektorem finansowym, rynkiem nieruchomości oraz przedsiębiorstwami branży budowlanej, w szczególności określanymi mianem małych i średnich przedsiębiorstw. W intencji Autorów artykuł niniejszy ma przybliżyć te współzależności. Jest to tym bardziej uzasadnione ze względu na obecny światowy kryzys gospodarczy i jego aspekty związane z rynkiem nieruchomości. Wzajemne oddziaływania podmiotów działających na rynku nieruchomości mają również wpływ na cykle występujące na tymże rynku. Cykle te jednakże nie stanowią wprost odzwierciedlenia cykli koniunkturalnych całej gospodarki ze względu na występujące odrębności. Kryzysy na rynku nieruchomości są ogólnie mniej znane, gdyż występują rzadziej i jako jeden z elementów kryzysu gospodarczego. Jednakże w ostatnim okresie i na tym rynku zauważyć możemy pogorszenie dotychczasowej koniunktury. Bezpośrednio z rynkiem nieruchomości związany jest sektor budowlany, który stanowi jego bezpośrednie otoczenie. Ponadto, w obecnej gospodarce nie do pomyślenia jest w zasadzie fakt funkcjonowania podmiotów nabywających nieruchomości bez wsparcia finansowego, w szczególności poprzez udzielanie kredytów hipotecznych. Sektor finansowy kreuje również w oparciu o te kredyty instrumenty finansowe, które o ile nie są poddane kontroli, to mogą przyczyniać się do kryzysów na rynkach nieruchomości, a nawet w całej gospodarce. Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania interakcji podmiotów działających na rynku nieruchomości i ich wpływu na cykle występujące na tymże rynku. Wahania na rynku nieruchomości mają jednocześnie wpływ na cykle koniunkturalne w całej gospodarce, w szczególności z uwagi na oddziaływanie na branżę budowlaną stanowiącą istotny sektor gospodarki. W niniejszym opracowaniu przedstawiono obecną sytuację na rynku nieruchomości w Polsce oraz podjęto próbę opisania rynku działalności budowlanej z uwzględnieniem wpływu negatywnych czynników, będących konsekwencją kryzysu gospodarczego. Najważniejsze wnioski natomiast, płynące z poniższych rozważań, przedstawiono w zakończeniu tegoż artykułu.
Słowa kluczowe: rynek kieruchomości; kryzys gospodarczy; rynek finansowy; hipoteka

The Financial Sector as an External Environment of Small and Medium Sized Construction Enterprises During Crisis
Beyond a shadow of a doubt there are strong connections and mutual relations between the financial market, real estate market and building sector enterprises (especially small and medium enterprises). Visible is also the influence of government policies and laws made by parliaments on the above mentioned (e.g. regulations concerning mortgages). Connections between enterprises active on real estate market have crucial impact on real estate market cycles. The real estate market crises are less popular, because of the fact that they appear rarely as a part of the economic crisis. Nonetheless, a deterioration in this field of market has been spotted recently as well. The aim of this article is to describe the current situation on the real estate market in Poland, bearing in mind all the negative aspects of the economic crisis. The key conclusions and recommendations are presented in the concise summary.
Keywords: real estate market; economic crisis; financial market; mortgage

Citation (APA): Betka, B., Borkowski, Ł. (2013). Sektor finansowy jako otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw budowalnych podczas kryzysu. Świat Nieruchomości, (3(85)), 46-56.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.07

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support