Artykuł 85/05

Krzysztof Nowak
Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań
Obecnie nieruchomości w coraz większym stopniu są traktowane, jako lokata kapitału. Dzisiaj inwestować na rynku nieruchomości można w sposób bezpośredni lub też poprzez instrumenty pośrednio z nim powiązane. Jako jedna z głównych zalet bezpośredniego inwestowania w nieruchomości często wymieniana jest niska korelacja stóp zwrotu z takich lokat, ze stopami zwrotu z akcji i obligacji. Ta cecha pozwala na wykorzystanie nieruchomości w celu dywersyfikacji portfela papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania, w którym sprawdzono czy na przestrzeni kilku ostatnich lat występowała korelacja między zmianami dwóch głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wahaniami średnich cen mieszkań w głównych miastach Polski. Ponadto sprawdzono, który rodzaj aktywów charakteryzował się w tym czasie niższym poziomem ryzyka.
Słowa kluczowe: mieszkanie; dobro inwestycyjne; dywersyfikacja; korelacja

Relationship between Fluctuations of Stock Indices and changes if flat’s Prices in Poland
Real estate is nowadays increasingly treated as capital investment.Today investments in the property market can be both direct and by means of instruments indirectly linked with it. One of the most important advantages of direct investment in real estate frequently mentioned in literature is a low correlation between returns on such investments and returns on equities and bonds. Thanks to this fact, direct investment in real estate can be a useful tool that could help to diversify the portfolio of securities on stock exchange. This article presents the results of a study whether over the last few years there was a correlation between fluctuations of two main indices listed on the Warsaw Stock Exchange and fluctuations of average flat prices in the major Polish cities. Moreover, it was examined which type of assets was of lower risk at that time.
Keywords: flat; investment; diversification; correlation

Citation (APA): Nowak, K. (2013). Wahania indeksów giełdowych w Polsce a zmiany cen mieszkań. Świat Nieruchomości, (3(85)), 34-39.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support