Artykuł 85/04

Jowita Pustuł
Sprzedaż nieruchomości – konsekwencje dla podatku do towarów i usług
Czy sprzedaż nieruchomości powinna być uznana za transakcję opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, czy też z tego podatku zwolnioną? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie nie tylko zbywcy nieruchomości, ale i dla jej nabywcy. Jeśli okaże się, że zbywca nieruchomości błędnie uznał, że transakcja podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wówczas dojdzie u niego do powstania zaległości podatkowej, która będzie musiała zostać uregulowana wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli natomiast nieprawidłowo zakwalifikował dokonywaną czynność jako podlegającą opodatkowaniu narazi na ryzyko podatkowe nabywcę nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w sytuacji, w której transakcja nie powinna była podlegać opodatkowaniu. W artykule omówione zostały podstawowe zasady dotyczące opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości podatkiem od towarów i usług.
Słowa kluczowe: sprzedaż; nieruchomość; podatek od towarów i usług; VAT; transakcja opodatkowana; zwolnienie; podatek

Sale of Real Estate – VAT Consequences
Should the sale of a real estate be treated as a VAT taxable transaction or as a transaction which is exempt from VAT ? The answer to this question is crucial not only for a property seller, but also for an acquirer. If it turned out that the seller wrongly assumed that the transaction was exempt from VAT , tax arrears would arise and he would have to settle the arrears with penalty interest. However, if he wrongly treated the transaction as VAT taxable, the acquirer would be put at tax risk. According to Article 88 section 3a point 2 of the VAT Act, the taxpayer is not allowed to deduct input tax if a transaction was not taxable. In this article the basic principles of VAT taxation applicable in the sale of real estate process were discussed.
Keywords: sale; real estate; VAT; taxable transaction; exemption; tax

Citation (APA): Pustuł, J. (2013). Sprzedaż nieruchomości – konsekwencje dla podatku do towarów i usług. Świat Nieruchomości, (3(85)), 28-33.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support