Artykuł 85/02

Bogusław Luchter
Przemiany użytkowania ziemi na terenie Śródmieścia Krakowa
Celem niniejszego artykułu jest ocena procesu przemian użytkowania ziemi zachodzących w początkowym okresie wdrażania zasad gospodarki rynkowej – w obrębie jednego z regularnych bloków urbanistycznych byłej I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, ukształtowanego już w okresie średniowiecza. Badania zostały przeprowadzone w układzie zróżnicowanych pod względem prawnym i funkcjonalnym działek własnościowych, w okresie 20 lat – tj. 1992 – 2012. Wykazały one przede wszystkim zmiany o charakterze jakościowym. Polegały one między innymi na spadku powierzchni terenów zajętych pod zabudowę mieszkaniową, a wzroście powierzchni tzw. Zespołów wielofunkcyjnych (tj. obiektów o charakterze mieszkaniowo- usługowym). W przypadku terenów usługowych zaobserwowano spadek powierzchni terenów zajętych pod usługi podstawowe (np. handel) na rzecz terenów usług wyższego rzędu, związanych ze wzmacnianiem wiodących funkcji Krakowa: kultury, nauki i turystyki.
Słowa kluczowe: potrzeby urbanizacyjne; użytkowanie gruntów; grunty dla budownictwa mieszkaniowego; zagospodarowanie przestrzenne; zabudowa rozproszona; zabudowa kompaktowa

Land Use Changes in Kraków Śródmieście
The aim of this article is to evaluate the process of land use changes occurring in the initial period of implementation of principles of the market economy within one of the regular urban units of the former cadastral district I of the city of Cracow – Śródmieście, formed as early as in the Middle Ages. A study was conducted in a system of legally and functionally diverse allotments, within 20 years - i.e. 1992-2012. The study revealed mostly qualitative changes. They involved,among other things, a decrease of the surface of areas for residential development and the increase in the surface of the socalled multifunctional complexes (i.e. residential and commercial buildings). In the case of commercial areas, a decrease of the surface of territories occupied in basic services (e.g. trade) was observed in favour of high priority services, related to the strengthening of the major functions of Cracow: culture, science and tourism.
Keywords: Land use changes; Kraków; multifunctional complexes

Citation (APA): Luchter, B. (2013). Przemiany użytkowania ziemi na terenie śródmieścia Krakowa. Świat Nieruchomości, (3(85)), 12-19.

DOI: 10.14659/worej.2013.85.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support