Artykuł 84/06

Janusz Jeżak , Maciej W. Wierzchowski
Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty
Jednym z głównych celów dokumentu rządowego prezentującego koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030, jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Realizacja koncepcji wymaga:
•    wdrożenia monitoringu gospodarowania przestrzenią;
•    uwzględnienia w urbanizacji kraju doktryny planowania organicznego;
•    racjonalnej adaptacji do warunków polskich doświadczeń zagranicznych;
•    rozstrzygnięcia dylematu: urbanizacja rozproszona – urbanizacja zwarta;
•    budowy koncepcji rozwoju bazującej na zabudowie rozproszonej (sprawling growth scenario) oraz zabudowie zwartej (compact growth scenario).
Z braku środków finansowych zapisy Koncepcji pozostają „na papierze”. Nie poszły za nimi prace umożliwiające: wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego, wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.
Słowa kluczowe: dylemat urbanizacji; planowanie przestrzenne; grunty dla budownictwa mieszkaniowego; wzrost rozproszony; wzrost zwarty

A Dilemma of Urbanization: Sprawling or Compact Growth
One of the main objectives of the government document presenting the concept of town and country planning 'Polska 2030' (Poland 2030), is to restore and preserve the spatial order. The implementation of the concept requires:
• the implementation of space management monitoring;
• taking into account, in urban planning, the doctrine of organic planning;
• rational adaptation of foreign experience to Polish conditions;
• resolving the dilemma: dispersed urbanization - compact urbanization;
• elaboration of the concept of development based on dispersed built-up areas (Sprawling growth scenario) and compact built-up areas (compact growth scenario).
In the absence of financial means, the notations of the concept remains "on paper only". They were not followed by works allowing: the implementation of an integrated (cohesive and hierarchical) system of socio-economic and spatial planning neither the ordering of regulations meant to ensure the efficiency and universality of the spatial planning system, the institutional and quality strengthening of spatial planning
Keywords: dilemma of urbanization; spatial planning; land for housing development; sprawling growth; compact growth

Citation (APA): Jeżak, J., Wierzchowski, M. W. (2013). Dylemat urbanizacji: wzrost rozproszony lub zwarty. Świat Nieruchomości, (2(84)), 38-43.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support