Artykuł 84/01

Dariusz Felcenloben
Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestracje trójwymiarowych praw do nieruchomości – Kataster 3D
W prezentowanym artykule przedstawione zostało zagadnienie prawne dotyczące możliwości wprowadzenia do polskiego obiegu prawnego pojęcia trójwymiarowej nieruchomości (działki powietrznej), jak i potrzeby dookreślenia przestrzennych granic prawa własności. Problematyka ta zaprezentowana została na tle obowiązujących w USA, Szwecji i Norwegii, rozwiązań systemowych w tym zakresie. Konieczność wprowadzenia nowych instytucjonalnych rozwiązań poprzedzona została omówieniem obowiązujących obecnie w Polsce zasad rejestrowania odrębnej własności obiektów budowlanych i ustanawiania praw do ich użytkowania. Przedstawione zostały również uwagi dotyczące konieczności budowy katastru wielowymiarowego, umożliwiającego rejestrację wyodrębnionych przestrzennie obiektów ewidencyjnych (w tym w szczególności budynków, budowli, lokali i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury technicznej), a także wszelkich praw z nimi związanych, oraz ich wizualizację w układzie trójwymiarowym.
Słowa kluczowe: kataster nieruchomości; nieruchomości 3D; trójwymiarowe prawa własności; działki powietrzne

The Concept of an Aerial Parcel as a Spatial Object Allowing Registration of Three-dimensional Property Rights – 3D Cadastre
In the presented article a legal issue was shown regarding the possibility of introducing into the Polish legal system a concept of three-dimensional real estate (aerial parcel) and the need to define more precisely the spatial limits of property rights. This issue was presented against the background of legal system solutions in this field existing in the USA, Sweden and Norway. The need for new institutional arrangements was preceded by a discussion of current enrollment policy in Poland of the separate ownership of buildings and the establishment of rights for their usage. Article also includes comments on the necessity of building a multi-dimensional real estate cadastre, enabling registration of spatially separated objects (including, in particular, buildings, structures, premises and other building objects and technical infrastructure) and all rights associated with them, and their visualization in three dimensions.
Keywords: real estate cadastre; 3D real estate; three-dimensional property rights; air parcel

Citation (APA): Felcenloben, D. (2013). Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestracje trójwymiarowych praw do nieruchomości – Kataster 3D. Świat Nieruchomości, (2(84)), 4-13.

DOI: 10.14659/worej.2013.84.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support