Artykuł 83/06

Anna Michalska, Beata Kusz, Kamil Fijorek
Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce
Problematyka analizy rynku mieszkaniowego w Polsce wiązana jest najczęściej z takimi kategoriami jak: oprocentowanie kredytów, średnie ceny transakcyjne nieruchomości czy stopa bezrobocia. Jednakże mało uwagi poświęca się poszukiwaniu związku pomiędzy rozwojem sektora nieruchomości,  a tempem wzrostu gospodarczego kraju w ujęciu regionalnym. W artykule poruszono więc problematykę badania istnienia zależności pomiędzy kształtowaniem się regionalnego PKB, a wartością transakcji dokonywanych na rynku lokali mieszkaniowych. Autorzy podjęli również próbę przestrzennego wyłonienia grup województw jednorodnych pod względem kształtowania się badanych zmiennych tj. średniookresowych temp zmian PKB oraz zmian wartości transakcji kupna/ sprzedaży mieszkań w Polsce w latach 2003-2008.
Słowa kluczowe: rynek lokali mieszkaniowych; rynek mieszkaniowy; rachunki regionalne; transakcje kupna/ sprzedaży na rynku mieszkaniowym

The Analysis of Interdependence between Regional GDP and Value of Transactions Conducted on the Market of Housing Premises in Poland
The problematic aspects of an analysis of the housing market in Poland most frequently concern such categories as: credit interest, real estate average transaction prices or unemployment rate. Nevertheless, little attention is paid to seeking the relation between development of the real estate sector and the pace of the economic growth of any given country in regional depiction. Thus, this article covers the problematic aspects of studying the dependence between regional GDP formation and value of transactions conducted in the market of housing premises. The authors have also attempted a spatial identification of groups of provinces being homogenous in terms of measuring such variables as medium-term GDP rates of change and fluctuations of buy/sell transaction prices of housing premises in Poland during the period 2003-2008.
Keywords: the housing market; the market of living premises; regional GDP formation; buy/sell transaction prices of living premises

Citation (APA): Michalska, A., Kusz, B., Fijorek, K. (2013). Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce. Świat Nieruchomości, (1(83)), 40-45.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support