Artykuł 83/05

Wojciech Drozd
Uczestnicy procesu remontowego obiektów  zabytkowych i relacje między nimi
Artykuł porusza problematykę robót remontowych budynków zabytkowych, rozpatrywaną w odniesieniu do uczestników procesu realizacji tych robót oraz ich planowania i efektu końcowego. Podjęto w nim próbę analizy wpływu poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem możliwych do wystąpienia  relacji między nimi, na wartość końcową robót oraz wskazania przyczyn rozbieżności techniczno-ekonomicznych w głównych fazach procesu. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
Słowa kluczowe: remont; budynki zabytkowe; uczestnicy procesu inwestycyjnego

Participants of Renovation Process of Historical Sites and Relationships between them
The article presents problems of historical buildings renovation works viewed in relation to participants of works performance process, their planning and the final effect. An attempt to analyse an influence of specific participants, taking into account possible relationships between them, on the works’ final value as well as to identify causes of technical and economical divergences in the main stages of the process was made. The presented problems were described due to scarce publications treating on the subject area.
Keywords: repair; antique buildings; participants of repair processes

Citation (APA): Drozd, W. (2013). Uczestnicy procesu remontowego obiektów zabytkowych i relacje między nimi. Świat Nieruchomości, (1(83)), 36-39.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.05

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support