Artykuł 83/02

Maciej J. Nowak
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000
Stanowiący podstawę polityki przestrzennej ład przestrzenny składa się z licznych, zróżnicowanych uwarunkowań, między innymi środowiskowych. Ponadto podmioty kształtujące politykę przestrzenną powinny opierać swoje działania na zrównoważonym rozwoju. Zrównoważony rozwój może być wiązany z licznymi instytucjami – między innymi procedurą oceny oddziaływania na środowisko lub formami ochrony przyrody. Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób aktywna polityka przestrzenna prowadzona przez gminę może wpływać na cele ważne z punktu widzenia środowiskowego, powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Badaniem objęto miasta województwa zachodniopomorskiego, na których w znaczącym zakresie wyodrębniono obszary Natury 2000
Słowa kluczowe: polityka przestrzenna; zrównoważony rozwój; ocena oddziaływania na środowisko; województwo zachodniopomorskie

Local Plans of Spatial Arrangement as the Determinant of Balanced Development in the Management of Significant Areas of the Cities Covered by the Natura 2000
The spatial order is the basis of spatial policy which is composed of numerous, diverse conditions, including the environmental ones. Moreover, the subjects shaping the spatial policy should base their actions on balanced development. The balanced development can be associated with numerous institution, including the procedure of environmental impact assessment or forms of preservation. The aim of this article is to determine how the active spatial policy pursued by the municipality can affect the goals important from an environmental point of view related to the balanced development. The study covered the cities and towns of West Pomeranian province where, to a significant extent, the author isolated the areas of Natura 2000 as at 1 January 2012.
Keywords: spatial policy; balanced development; environmental impact assessment; West Pomeranian province

Citation (APA): Nowak, M.J. (2013). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego determinantą zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu miastami objętymi znacząco obszarami Natury 2000. Świat Nieruchomości, (1(83)), 16-23.

DOI: 10.14659/worej.2013.83.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support