Artykuł 82/04

George Matysiak
An Analysis of the Accuracy of UK Commercial Property Forecasts
This paper considers the accuracy of UK commercial property forecasts over the period 2000-2011. Using the Investment Property Forum (IPF) consensus data we observe that forecasters tend to display conservatism and avoid ‘big numbers’ in their forecasts. We find that forecasters tend to overestimate capital growth and total rates of return during periods when the market is performing poorly and vice-versa during strong market conditions. A marked difference in the relative accuracy of capital and total returns versus rental figures is also evident in the analysis, with accuracy enhanced in the case of rental forecasts. This would imply that forecasters have greater difficulty in forecasting capital and therefore total returns. In addition, as would be expected, accuracy is dependent on market conditions. Overall, differences in forecast values for capital growth and total returns have increased over the last 4 years.
Keywords: commercial property forecasts; UK; Investment Property Forum (IPF)

Trafność prognoz dotyczących Brytyjskiego rynku nieruchomości komercyjnych
Artykuł poświęcony jest trafności prognoz dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii w latach 2000 – 2011. wykorzystując dane statystyczne Investment Property Forum, zaobserwowano iż prognozy mają tendencje do konserwatyzmu i unikania ‘dużych liczb’. Badania wskazują, iż prognozy mają tendencję do przeceniania wzrostu wartości kapitału i stóp zwrotu w okresach słabej koniunktury rynkowej i na odwrót w czasie ożywienia na rynku. Zauważalna różnica w relatywnej trafności prognoz dotyczących zysków kapitałowych i całkowitych stóp zwrotu w przeciwieństwie do liczb/danych dotyczących najmu jest widoczna w analizie, przy czym trafność jest znacznie większa w przypadku prognoz dotyczących najmu. Wyniki analiz sugerowałyby, iż analitykom przygotowującym prognozy znacznie trudniej przewidywać zyski kapitałowe a co za tym idzie, całkowite stopy zwrotu. Ponadto, jak należałoby oczekiwać, trafność prognoz jest mocno uzależniona od warunków rynkowych. Podsumowując, różnice w prognozowanych wielkości ch wzrostu wartości kapitału oraz całkowitych stóp zwrotu, wzrosły w okresie ostatnich 4 lat.
Słowa kluczowe: prognoza rynku nieruchomości komercyjnych; Wielkiej Brytanii; Investment Property Forum (IPF)

Cytowanie (APA): Matysiak, G. (2012). An Analysis of the Accuracy of the UK Commercial Property Forecasts. Świat Nieruchomości, (4(82)), 24-31.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support