Artykuł 81/07

Piotr Musiał, Ryszard Frączek
Perspektywy prawa użytkowania wieczystego w Polsce
Wraz z wprowadzeniem w 1964 roku do polskiego prawa  ustawy – kodeks cywilny, pojawiła się - w zakresie prawa rzeczowego -  nowa możliwość władania nieruchomością gruntową, nazywana dzierżawą wieczystą. Mimo iż ówczesna myśl ustawodawcy dalece odbiega od obecnego rozumienia prawa cywilnego w tym zakresie, to jednak dzierżawa wieczysta jest nadal funkcjonującym sposobem zagospodarowania gruntów, będących we własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy artykułu starają się ukazać nie tylko obecnie istniejące możliwości korzystania z prawa użytkowania wieczystego w obrocie gospodarczym ale także wskazują alternatywne rozwiązania prawne, przy ewentualnej likwidacji tego rodzaju prawa rzeczowego w systemie polskiego prawa cywilnego.
Słowa kluczowe: użytkowanie, własność, prawo polskie, dochody Skarbu Państwa, nieruchomości komunalne

A Perspective of Perpetual Usufruct Law in Poland
Along with introduction to the Polish law the Act - the Civil Code - there appeared, as far as the property law is concerned, a new possibility of estate possession called a perpetual lease. Although contemporary thought of legislator runs away from present awareness of civil law in this range, perpetual leases are still a functional method of land use that are the property of the State Treasury or local government units. The authors try to show not only the currently existing opportunities to exercise the right of perpetual use in trade, but also suggest legal alternatives, in the event of liquidation of such property right in the system of Polish civil law.
Keywords: use, property, polish law system, revenues of national treasury, municipal estate

Cytowanie (APA): Musiał, P., Frączek, R. (2012). Perspektywy prawa użytkowania wieczystego w Polsce. Świat Nieruchomości, (3(81)), 46-49

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support