Artykuł 79/02

Aneta Zaremba
Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego
Marketing w gospodarce nieruchomościami gminy polega głównie na racjonalnej gospodarce nieruchomościami komunalnymi oraz aktywizacji przez władze lokalne rynku nieruchomości w celu przyciągnięcia inwestorów. Natomiast atrakcyjność lokalnych zasobów nieruchomości zależy od ich sposobu wykorzystania, stanu prawnego, struktury własnościowej i rodzajowej. Władze lokalne gminy posiadają instrumenty planistyczne, ekonomiczno-finansowe, prawno-administracyjne za pomocą których  mogą wpływać na zmiany stanu, struktury i sposobu wykorzystania terenu. Wypracowanie strategii marketingowej gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami wymaga określenia przyszłej struktury gospodarczej gminy, identyfikacji terenów  do rozwoju wybranych funkcji a także możliwości wykorzystania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi.
Słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami gminy, gospodarce nieruchomościami komunalnymi, instrumenty marketingowe

Market Instruments of Managing Local Government’s Real Estate
Marketing in a municipality’s real estate economy is mainly based on rational municipal real estate management and activation by local real estate market in order to attract investors. The attractiveness of local real estate resources depends on their method of use, legal status, ownership structure and specific type. Local authorities have instruments of community planning, economic, financial, legal and administrative means by which the changes of status, structure and use of land may affected. Developing a marketing strategy in the field of municipal real estate requires the determination of the future economic structure of the community, identify areas for development of selected features and the ability to use and management of municipal property.
Keywords: municipality’s real estate, municipal real estate management, marketing instruments

Cytowanie (APA): Zaremba, A. (2012). Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Świat Nieruchomości, (1(79)), 10-13.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support