Artykuł 77/10

Janina Kotlińska
Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach)
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia wykorzystywania przez organy stanowiące wybranych dużych miast w Polsce uprawnień z zakresu władztwa podatkowego w odniesieniu do podatku od nieruchomości. W szczególności analizie poddana zostanie wysokość uchwalonych stawek tego podatku oraz rodzaje pozaustawowych zwolnień", obowiązujące na terenie tych miast w 2011 roku. Miasta będące przedmiotem badania zostały wybrane nieprzypadkowo. Są one stolicami trzech silnych województw leżących w zachodniej części Polski i centrami uznanych obszarów metropolitarnych.
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, gmina, wpływy z podatków, opodatkowania, podatki lokalne

Power of Taxation Bodies of Municipalitaties in Property Tax (for Example, Selected Major Cities)
Source of revenue for municipalities, including the major cities in Poland, among other, are revenues from local taxes. For some of these taxes the legislature has provided by the municipal authorities in the power of taxation. Not all authorities of the municipalities on an equal footing with the exercise of this right, however. The purpose of this study is to determine the degree of exploitation by the authorities, which are selected large cities in Poland, entitlement of taxation powers tn relation to property tax. In particular, the analysis of the amount in question will be enacted tax rates and types of excess of the statutory exemptions in force in those cities in 2011. Cities that are the subject of the study were selected not by coincidence. They are the capitals of three strong provinces located in the western part of Polish and recognized centers of metropolitan areas.
Keywords: property tax, municipality, tax revenues, taxation, local taxes

Cytowanie (APA): Kotlińska, J. (2011). Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od nieruchomości w wybranych dużych miastach). Świat Nieruchomości, (3(77)), 57-63.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support