Artykuł 77/06

Marta Opioła
Rewitalizacja - szansa czy przeszkoda w budowie i zarządzaniu obiektem komercyjnym: przykład Rynku Krowoderskiego
W artykule autor podejmuje problematykę wpływu procesów rewitalizacji na decyzje podejmowane przez inwestujących w nieruchomości komercyjne. Zarysowano ideę oraz historyczne uwarunkowania utworzenia Rynku Krowoderskiego jako centrum V Dzielnicy Krakowa oraz przedstawiono jego potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Dokonano charakterystyki obszaru oddziaływania planowanej inwestycji pod względem znajdujących się tam typów nieruchomości komercyjnych. Analizę oddziaływań generowanych procesami rewitalizacyjnymi na procesy zarządzania nieruchomościami komercyjnym przedstawiono na przykładzie kompleksu biurowego Centrum Biurowe BIPROSTAL. Na tej podstawie zebrano wnioski dotyczące szans i zagrożeń, z jakimi spotkać się może właściciel nieruchomości komercyjnej w rewitalizowanym obszarze.
Słowa kluczowe: rewitalizacja obszarów miejskich, lokal użytkowy, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje

Revitalizalization - a Chance or an Obstacle in Building and Managing the Commercial Real Estate: Krowoderski Market Square as an Example
The author of the article undertakes the issues of revitalization processes impact on the decisions made by commercial real estate investors. She outlines the idea and historical factors of creating Krowoderski Market Square -the center of District V in the city of Cracow. Its potential impact on the decisions made by commercial property owners is also presented. The author describes planned investment impact area as to the type of commercial real estate located there. The analysis of revitalization processes generated impact on commercial real estate management processes is presented with the use of an example of an office complex Office Centre BIPROSTAL. On this basis the author summarizes conclusions concerning chances and risks that a commercial property owner can meet with in revitalized area.
Keywords: urban regeneration, commercial property, real estate management, investment

Cytowanie (APA): Opioła, M. (2011). Rewitalizacja - szansa czy przeszkoda w budowie i zarządzaniu obiektem komercyjnym : przykład Rynku Krowoderskiego. Świat Nieruchomości, (3(77)), 36-40.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support