Artykuł 76/04

Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska
Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości
W niniejszym artykule zaprezentowano stosunkowo nowe źródło informacji o nieruchomościach, jakim jest mapa akustyczna. W pracy przedstawiono definicje podstawowych pojęć wiązanych z klimatem akustycznym, tj.: hałas, dopuszczalne wskaźniki poziomu hałasu oraz mapa akustyczna. Dodatkowo zaprezentowano mapę długookresowego średniego poziomu hałasu drogowego oraz mapę przekroczeń poziomu hałasu drogowego na przykładzie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy. Wskazano, i punktu widzenia uczestnika rynku nieruchomości, na możliwości wykorzystania map akustycznych w procesie wyceny, ale także w procesie inwestycyjnym i w obrocie nieruchomościami.
Słowa kluczowe: nieruchomości, informacje, mapa akustyczna, klimat akustyczny, wycena nieruchomości

The Acoustic Map as a Source of Information about Real Estates
The article presents a new source of information about real estates - acoustic map, Paper contains definitions of basic ideas related with acoustic climate: noise, acceptable noise indicators and acoustic map. Additionally presented the map of long-term average sound level of road and noise map of excess traffic noise level on example of acoustic map of Bydgoszcz. Also indicated, the position of real estate market participant, opportunities of using acoustic maps in valuation process, but also in investment process and real estate trading.
Keywords: real estate, information, acoustic map, acoustic climate, property valuation

Cytowanie (APA): Krajewska, M., Szopińska, K. (2011). Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości. Świat Nieruchomości, (2(76)), 29-33.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support