Artykuł 76/02

Andrzej Jaki
Kategoria wartości w wycenie biznesowej
Wartość jako uniwersalna kategoria integruje w swojej treści naukową złożoność, ugruntowaną badaniami prowadzonymi w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, z pragmatyką codziennych doświadczeń. Ekonomiczne podstawy rozumienia i wykorzystania kategorii wartości stworzyła teoria ekonomii klasycznej, której dorobek stanowi współcześnie fundament dla makro- i mikroekonomicznej analizy procesu gospodarowania. Mikroekonomiczny aspekt wykorzystania kategorii wartości związany jest z jej szerokim wykorzystanie w sferze biznesu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule ukazują kategorię wartości z perspektywy jej wykorzystania w ramach procesu zarządzania, w systemie rachunkowości oraz w obrębie problematyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.
Słowa kluczowe: wartość, wartość ekonomiczna, zarządzanie, firma, rachunkowość, typy wartości;, nieruchomości

The Category of Value in Business Valuation
As a universal category, value integrates in its contentscierttific complexity Consolidated by the research conducted in the scope of practically all scientific discipltnes with the pragma-tics of everyday experiences. Economic bases for understanding and using the category of value were created by the classical economics theory, the output of which constitutes a. contemporary foundation for macro- and micro-economic analysis of management process. The micro-economic aspect of the value category use is related to its broad use in the sphere of business. The considerations included in this article show the category of value from the perspective of its use in the management process, in the accounting system and within the framework of the problems of enterprise and real estate valuation.
Keywords: value, economic value, management, company, accounting, types of value, real estate

Cytowanie (APA): Jaki, A. (2011). Kategoria wartości w wycenie biznesowej. Świat Nieruchomości, (2(76)), 12-20.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support