Artykuł 76/01

Jan Konowalczuk
Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce
Publikacja stanowi próbę oceny stanu rozwoju standaryzacji wyceny nieruchomości w Polsce. Na tle uwarunkowań związanych ze sposobem powstania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych w latach 90. XX w. zaprezentowano problematykę ich rozwoju do aktualnego stanu. W początkowej fazie standaryzacja związana jest z silną instytucjonalizacją prawną stowarzyszeniowych standardów, a następnie i formalno-prawym obniżeniem ich rangi w świetle przepisów prawa. W tym kontekście przeprowadzono analizę warunków w jakich tworzono w Polsce standardy zawodowe oraz podjęto próbę identyfikacji czynników kształtujących ich formę i pozycję, w tym w zakresie instytucjonalizacji prawnej. Wykorzystując doświadczenia dotyczące warunków rozwoju i sposobów standaryzacji w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie sformułowano wnioski dotyczące wprowadzenia nowych form organizacyjnych umożliwiających publiczne tworzenie standardów, co umożliwiłyby powrót do stosowania w wycenie nieruchomości w Polsce jednolitej praktyki wyceny.
Słowa kluczowe: wycena, standaryzacja wyceny nieruchomości, przepisy, rozwój standardów wyceny

Standardization of Real Estate Valuation Process in Poland
The publication is an attempt to assess the development state of property valuation standardization in Poland. The problems of real estate appraisers professional standards development to the current state were presented against the back-ground of determinants related to the way of their formation in the 90s of XX century. In the initial stage, standardization is associated with a strong legal institutionalization of association standards, and then with the formal and legal reduction of their importance in the light of law. In this context, an analysis of conditions in which professional standards were created in Poland was performed and attempts to identify the factors influencing their form and position, including the institutionalization of law were made. Using the experience of the conditions for the development and standardization methods in the U.S., Britain and Canada, the conclusions concerning the introduction of new organizational forms to allow the public creation of standards were made, which would allow a return to use a uniform practice of valuation in real estate valuation in Poland.
Keywords: valuation, property valuation standardization, regulations, development of valuation standards

Cytowanie (APA): Konowalczuk, J. (2011). Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(76)), 4-11.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support