Artykuł 74/09

Edward Wiszniowski
Przydatność wartości rynkowej nieruchomości przy badaniu ryzyka kredytowego wg rekomendacji (II) Komisji Nadzoru Finansowego
W grudniu 2008r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację S (II) dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Akt ten, będący zbiorem zaleceń dla banków, reguluje zasady identyfikacji, zarządzania i nadzoru nad ryzykiem kredytowym pochodzącym od ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W artykule wskazano mankamenty Rekomendacji S (II) związane z definicją wskaźnika LtV, będącego jednym z mierników opisujących wielkość ryzyka kredytowego, poddając jednocześnie pod dyskusję ewentualne doprecyzowanie zapisów zaleceń KNF.
Słowa kluczowe: wartość rynkowa, ryzyko, ryzyko kredytowe

Using Market Value of the Real Estate in the Examination of Credit Risk According to Recommendation S (II) of The Financial Supervision Authority
In December 2008 Financial Supervision Authority (KNF) has adopted Recommendation S (II) concerned with good practices in the credit exposures secured by mortgages. This act, which is a set of recommendations for banks, regulates the rules for identification, management and supervision of credit risk derived from credit exposures secured by mortgages. The article points out weaknesses in Recommendation S (II) associated with the definition of LtV ratio, which is one of the indicators of the credit risk scale and considers the possibility of clarifying the KNF recommendations.
Keywords: market value, risk, credit risk

Cytowanie (APA): Wiszniowski, E. (2010). Przydatność wartości rynkowej nieruchomości przy badaniu ryzyka kredytowego wg rekomendacji (II) Komisji Nadzoru Finansowego.Świat  Nieruchomości, (4(74)), 54-58.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support