Artykuł 74/08

Grzegorz Strupczewski
Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeń
Artykuł przedstawia wyniki badań, którym poddano wszystkie krajowe towarzystwa ubezpieczeń majątkowych mające w ofercie ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dla osób prywatnych – łącznie 24 podmioty. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń (owu) skupiła się na sposobie ujęcia ryzyka powodzi w zakresie ubezpieczenia. W szczególności zwrócono uwagę na zawarte w owu definicje powodzi, dostępność ochrony od tego ryzyka w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, dodatkowe zastrzeżenia i wyłączenia oraz spectrum możliwych przedmiotów ubezpieczenia.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie, ubezpieczenie majątkowe, powódź, ubezpieczenie od powodzi

The Scope of Flood Risk Insurance of Houses Offered by Polish Insurance Companies
The article presents a research conducted on domestic non-life insurers selling fire and property damage insurance for private individuals - total 24 institutions surveyed. The comparative study of general insurance terms has focused on the issue of covering flood risk in a property insurance. Special attention has been put on flood definitions, flood risk coverage availability in basic or extended cover, additional stipulations and exclusions, list of possible insurable objects.
Keywords: insurance, property insurance, flood, flood insurance

Cytowanie (APA): Strupczewski, G. (2010). Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeń. Świat Nieruchomości, (4(74)), 48-53.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support